Sociala investeringar – Kommuninvest kan ha en roll att spela

Kommuninvest studerar möjligheten att erbjuda lån för social hållbarhet med förebild från de gröna lånen, där efterfrågan från medlemmarna är stor.