Sociala investeringar – Kommuninvest kan ha en roll att spela

Kommuninvest studerar möjligheten att erbjuda lån för social hållbarhet med förebild från de gröna lånen, där efterfrågan från medlemmarna är stor.

Kommuninvest studerar möjligheten att erbjuda lån för social hållbarhet med förebild från de gröna lånen, där efterfrågan från medlemmarna är stor. Under våren träffades en referensgrupp  för att diskutera sociala investeringar som långsiktigt kan göra skillnad för utsatta grupper. Målet var att utforska om Kommuninvests erfarenheter från gröna lån och obligationer kan bidra till att skapa en modell för sociala satsningar, som främjar mätning och uppföljning samt minskar finansieringskostnaderna.

Det berättar Kommuninvests hållbarhetschef Björn Bergstrand, som gör bedömningen att intresset för lån för social hållbarhet kan komma att vara stort från medlemmarnas sida.

– Många kommuner har utmaningar kring boendesegregation, utanförskap och integration. Lån för social hållbarhet skulle kunna finansiera investeringar som tar sikte på sådana långsiktiga utmaningar. Här kan Kommuninvest definitivt ha en roll att spela.

Sociala utfallskontrakt av den typ som nu testas i Norrköping är betydligt mer komplexa att lösa tekniskt, menar Björn Bergstrand och berättar att Kommuninvest deltagit i ett pilotprojekt om sociala utfallskontrakt tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och ett antal kommuner.

– Vi upplevde att det fanns ett intresse för sociala utfallskontrakt bland kommunerna, men i slutänden var det för få intresserade och det fanns även flera finansiella frågeställningar att lösa.

– Positivt i sammanhanget är att vi noterar ett allt större intresse från de stora institutionerna för att låna ut pengar till sociala satsningar. Intresset för just sociala utfallskontrakt begränsas till en mindre grupp investerare; de är mer komplexa och innebär ett annat risktagande jämfört med traditionella obligationer.