Viktoriaskolan i Skara – en hållbar välfärdsinvestering

Det tog cirka 14 år från att frågan först väcktes i Skaras kommunhus till att den nya skolan stod klar. Men så är det inte heller vilket projekt som helst – nya Viktoriaskolan som invigs till höstterminen 2017 är ett av Skaras största byggen i modern tid. Kraven från medborgare, politiker och personal har stötts och blötts för att tillgodose behovet av ny högstadieskola för 600 elever.

– Har man inte alltför bråttom finns också tiden att se över olika alternativ som kan hålla ner kostnaderna, konstaterar Mikael Leijon, projektchef för bygget av Viktoriaskolan.

Samverkansformen ”partnering” har inneburit lägre kostnader och ett mer effektivt och miljösäkert byggande.

Man valde att inte beställa skolan som en generalentreprenad, utan har i samverkan med byggbolaget Peab, valt att genomföra projektet i samverkansformen ”partnering”, där alla aktörer har involverats tidigt i projektet. Detta har inneburit lägre kostnader och ett mer effektivt och miljösäkert byggande.

– Ytterväggarna är tillverkade av en lokal fabrik och det tog bara en månad att klä och klimatskydda hela byggnaden. Inga torkfläktar för att undvika fuktproblem behövdes, säger Mikael Leijon.

Budgeten för skolan har varit en het fråga i kommunfullmäktige och den landade till sist på 338 miljoner kronor. Den höga kostnaden var lättare att svälja sedan ekonomichefen visat att många av kommunens förvaltningar kunde flytta till Djäkneskolans gamla fastighet som kommer att stå tom när Viktoriaskolan är igång. Till skillnad från de flesta infrastrukturprojekt lyckades även Mikael Leijon och hans kollegor klara bygget under budget, minus 26 miljoner.

Finansieringen av skolan är berättigad till Kommuninvests gröna lån.

– Det innebär att det inte behövs lika stor upplåning, säger han. Skolan är certifierad som Miljöbyggnad silver, vilket innebär att den uppfyller kraven för mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Det gör att finansieringen av skolan därför är berättigad till Kommuninvests gröna lån.