Verklighet, vett och vilja

Samtalet med Peter Lindroth, ordförande i de små kommunernas intresseorganisation SmåKom, handlar i stor utsträckning om att vända matchen. Att en landsbygd som försvagats ska komma igen
 och det i ny skepnad och med nya förutsättningar.
 Och enligt Peter ska det inte ske på någons bekostnad, utan hela Sverige har nytta av ett land som lever på alla håll och kanter.