Kommentar

VAR VI SLUTAR BESTÄMS OFTAST AV VAR VI BÖRJAR

Bostadsfrågan har i många år varit ett hett diskussionsämne och det finns många debattörer som ställer självsäkra diagnoser. Ett av problemen är att det verkar svårt att finna en ordination som får brett samförstånd.