TILLSAMMANS FÖR GEMENSAM NYTTA

Den senaste ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att den synnerligen kraftiga ökningen av antalet barn och gamla fortsätter. Fram till 2020 kommer ett glapp mellan kommunsektorns underliggande intäkter och kostnader att uppstå. Det handlar om 40 miljarder som kommer att saknas om utvecklingen fortsätter.