Tillbakablick på ett årtionde – decenniet med Kommuninvest

2010-talet är över och det är dags att sammanfatta ett decennium. För Kommuninvest har det varit tio omtumlande år. Mycket har hänt.