Sociala investeringar – stort intresse men behov av metodstöd

Intresset från Kommunsverige var stort när diskussionen om sociala investeringar tog fart för ett tiotal år sedan, men många av satsningarna stött på problem och ofta har det handlat om svårigheter att på ett tillförlitligt sätt mäta effekterna av de insatser som gjorts.