Småkommunstillägg kan minska skattegapet

Små kommuner har smådriftsnackdelar som utjämningssystemet inte fångar upp. En ny analys gjord på uppdrag av Kommuninvest kommer fram till att den enklaste och snabbaste lösningen är ett särskilt statligt småkommunstillägg.