Skärskådar kommunernas framtid

Nationalekonomen Eva Mörk har ägnat en stor del av sin forskningskarriär åt att studera kommunerna. Nu ser hon en besvärlig framtid och tror att stora reformer står för dörren.