Samverkan viktig nyckel

Ännu är det sannolikt långt kvar innan vi kan se slutet på covid-19-pandemin. Men redan nu är det möjligt att dra en rad intressanta slutsatser om vad som fungerat bra och mindre bra under det första dryga halvåret som sjukdomen påverkat Sverige.