Riktad investering – För ökad social hållbarhet

Genom att börja erbjuda Lån för Social Hållbarhet vill Kommuninvest främja långsiktiga investeringar som plattform för ett mer socialt hållbart samhälle.