Premiär för Lån för Social Hållbarhet

Nu introducerar Kommuninvest Lån för Social Hållbarhet. Därmed tillmötesgår man en önskan från medlemmarna om en låneform till investeringar som på ett tydligt och mätbart sätt bidrar till bättre sociala förutsättningar i kommuner och regioner.