Corona: Det värsta kan ligga framför oss – På väg mot en ny normalitet

För landets kommuner och regioner handlar det om att klara balansakten mellan att hantera och finansiera akuta utmaningar och samtidigt orka se framåt och planera för mer långsiktiga investeringsbehov.