Nya pengar till civila försvaret

Arbetet med att återuppbygga Sveriges civila försvar pågår i landets alla kommuner. Regeringens totalförsvarsproposition
innebär en resursförstärkning och därmed en vitamininjektion i det arbetet.