Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Med ambitionen att lyfta fram personer som stärker tilliten till den offentliga sektorn har Kommuninvest tillsammans konsultbyrån Public Partner instiftat Axel-priset. De första två mottagarna utsågs i början på december 2018.