Lidköping satsar på gröna bostäder

Lidköpings kommun växer och det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder Lidköping räknar med att det behöver byggas ca 200 lägenheter i kommunen årligen fram till år 2023. Just nu pågår fyra bostadsprojekt som alla har finansierats med Gröna lån från Kommuninvest.

Till hösten har AB Bostäder Lidköping cirka 160 nya lägenheter klara för inflyttning i västgötakommunen. Samtidigt pågår projektering för ytterligare två nya kvarter med flerfamiljshus och det som utmärker de nya fastigheterna är ett hållbarhetstänk från start till mål. Med hjälp av Gröna lån från Kommuninvest har man kunnat hålla nere finansieringskostnaderna.

– Det blir en win-win situation. Vi vill såklart fortsätta att utveckla vårt miljö- och hållbarhetsperspektiv och det är bra att Kommuninvest uppmuntrar detta genom att låna ut till en mer förmånlig ränta för gröna projekt, säger Karl Alexanderson, VD för AB Bostäder i Lidköping.

Parallellt med bostadsprojekten bygger Lidköpings kommun bland annat två nya skolor, två förskolor, och ett avloppsreningsverk som alla har beviljats Gröna lån. Bostäderna och verksamhetslokalerna byggs alla enligt kraven för Miljöbyggnad Silver, som kräver mer av byggnaden än att enbart följa lagkrav. Exempel är bättre ventilation, ljudmiljö och solskydd.