Lidköping satsar på gröna bostäder

Lidköpings kommun växer och det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder Lidköping räknar med att det behöver byggas ca 200 lägenheter i kommunen årligen fram till år 2023. Just nu pågår fyra bostadsprojekt som alla har finansierats med Gröna lån från Kommuninvest.