Krönika: Riksbankens obligationsköp – Ett verktyg med för- och nackdelar

Pär Österholm, professor i nationalekonomi Handelshögskolan på Örebro universitet, resonerar kring Riksbankens obligationsköp.