Kommunala bolag på villovägar

Lilian Eriksson, ordförande i Kommuninvest Analys- och finanskommittén och avgående kommundirektör i Ängelholm, skriver i en krönika om att Ängelholm nu gör det som framgångsrika kommuner gör för att leda sina bolag till att faktiskt bidra tillsamhällsutvecklingen.