KI Finans – Effektivt verktyg för förvaltning av finansiella tillgångar

Den webbaserade tjänsten KI Finans Tillgång ligger helt i linje med Kommuninvests ambition att på alla sätt tillhandahålla stöd och verktyg som skapar värden för kundernas finansförvaltning. KI Finans tillgång ska erbjuda en webbaserad lösning för en trygg och effektiv hantering av finansiella tillgångar.