Investeringar med fokus på framtidens hälso- och sjukvård

Ett viktigt men komplext uppdrag. Det är en rimlig sammanfattning av den pågående statliga utredningen som i skuggan av pandemin undersöker förutsättningarna för hållbara investeringsprojekt i den svenska hälso- och sjukvården.