Gröna lån ser framåt

I juni är det fem år sedan Kommuninvest började ge ut Gröna lån. Intresset för dem har varit mycket stort. Men den gröna finansieringen kan bli ännu bättre på att främja omställningen, om Sverige ska nå sina hållbarhetsmål.