Gröna lån ser framåt

I juni är det fem år sedan Kommuninvest började ge ut Gröna lån. Intresset för dem har varit mycket stort. Men den gröna finansieringen kan bli ännu bättre på att främja omställningen, om Sverige ska nå sina hållbarhetsmål.

Fem år kanske inte låter så länge, men för Kommuninvests gröna finansiering har mycket hunnit hända under den tiden. Gröna lån är en låneform för investeringsprojekt som främjar övergången till ett hållbart samhälle, och sedan satsningen inleddes i juni 2015 har över 65 miljarder kronor i utlåning beviljats. Finansieringsformen har gått från att utgöra noll procent till över 10 procent av Kommuninvests totala utlåning.

Det finns flera anledningar till varför grön finansiering blivit en sådan framgång, menar Björn Söderlundh, utlåningschef för Kommuninvest.

– Det främsta skälet är den snabba utvecklingen av kommunernas och regionernas hållbarhetsarbete, och deras intresse för att inkludera finansieringen i det. En annan central pusselbit har varit Miljökommitténs engagerade arbete för att granska och bedöma låneansökningarna. Ytterligare en tillgång har varit den täta nordiska samverkan kring effektrapportering, initierat av Kommuninvest, som medfört att vi ligger långt framme på området, säger Björn Söderlundh.

Kommuninvest bedömer att de Gröna lånen kan komma att utgöra en allt större del av den totala utlåningen. Med tanke på Sveriges pågående omställning till ett mer hållbart samhälle och målet om att senast år 2045 nå nettonollutsläpp av växthusgaser måste finansieringsformen fortsätta att utvecklas, menar Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Då en stor andel av de Gröna lånen avser byggnader med låg energiförbrukning läggs särskilt stor uppmärksamhet på att främja arbetet med sådana investeringsprojekt.

– Tillsammans med Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta har vi nyligen presenterat en vägledning, ”Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt”, säger Björn Bergstrand.

Målet är att bidra till en branschstandard som gör det möjligt för beställare att beräkna klimatpåverkan från byggprocessen och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion. Baserat på detta presenterade vi också nya kriterier för Gröna lån, som införs 2021.

Men fortsatta framgångar kommer inte av sig själv.

– Ambitions-, kvalitets- och kravnivåerna höjs i rask takt och det gäller för oss att kontinuerligt utveckla vårt arbete. Både för att tillgodose intressen från medlemmar och kunder samt investerare och kapitalmarknad, men även andra intressenter, säger Björn Bergstrand.

Som ett led i detta har Kommuninvest under våren startat flera nya initiativ. Ett strategiskt partnerskap har inletts med den japanska pensionsförvaltaren GPIF, som är världens största pensionsfond och mycket aktiv inom hållbara placeringar. I maj gick Kommuninvest med i börsorganisationen Nasdaqs Sustainable Bond Network för gröna obligationer.