Kommentar

DET VAR DEN BÄSTA AV TIDER, DET VAR DEN VÄRSTA AV TIDER

Den faktiska eller upplevda klyftan mellan elit och ”vanligt folk” skapar konflikter i många länder världen över. Detta – tillsammans med klimatfrågorna – är några av de problem som vi människor bara kan lösa genom att samarbeta.