Ett fåtal kommuner sålde sina fastigheter

Ett tiotal kommuner stod för hälften av det som sålts och hyrts in av privata fastighetsbolag. En marknad som till stor del drevs av valfrihetsreformerna på 90-talet. Det visar en rapport från Kommuninvest.

Dela:

”Vi gick väl i bräschen”

Härnösand i Västernorrlands län var en av kommunerna som såg möjligheten att få in ”friska pengar i kassan” när man 2007 sålde av nästan hela kommunens fastighetsbestånd – förskolor, skolor och äldreboenden. Då till privatägda Kungsleden som sedan sålde innehavet till Hemsö som i sin tur sålde till SBB.

Dela:

”Vi har svårt att bestämma vem som ska ta bollen”

Han har kallats lots, katalysator och inspiratör. Kanske även psykolog. Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare och utredare för omställningen i Norrland, försöker smörja våra decentraliserade processer. ”Ofta är det då svårt att bestämma vem ska ta bollen”, säger han.

Dela:

Hårda prioriteringar nödvändiga i uppbyggnad av det civila försvaret

– Uppbyggnaden av det civila försvaret på kommunal nivå handlar ytterst om att säkerställa en robusthet så att kommunernas kärnverksamhet kan upprätthållas även när Sverige utsätts för yttre påfrestningar. Och det kommer att kräva hårda prioriteringar av de kommunala beslutsfattarna. Det säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, i en intervju med Dialog.

Dela:

Välkommet tillskott till ekonomiskt pressade regioner

Regeringens vårändringsbudget innehåller ett tillskott på 6 miljarder kronor till sjukvården. Men hur långt räcker det egentligen för regionerna, som idag redan är under hård ekonomisk press? Och hur ser prognosen ut framåt?

Dela:

Stora hållbarhetsvinster med lån från Kommuninvest

”Det nya hälsocentrumet i Lindesberg är ett gott exempel på de satsningar som finansieras med Gröna Lån från Kommuninvest. Ungefär två tredjedelar av den sammanlagda beviljade lånevolymen har gått till gröna byggnader.”

Dela:

”Det finns inga stöd till kommuner i positiv kris”

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå säger att hon sover lugnt på nätterna – även om stadens skulder ökar. Hon är säker på att satsningarna i norr blir framgångsrika, men hon efterlyser ett statligt stöd för kommuner i ”positiv kris”.

Längst ner på sidan hittar du även intervjun i videoformat.

Dela:

Grön omställning med röda siffror

Nya invånare kostar ofta mer än de smakar. Det konstaterar Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR. Hon anser att staten och kommunerna i norr kan ha en vinst- och förlustmodell där en särskila löneskatt utgör riskdelningen.

Dela:

Flera fördelar när gamla och unga möts

Korvgrillning, bullbak och skogspromenader – på samverkanshuset Nordstjärnan i Umeå gör barn och gamla det mesta tillsammans. Sedan 2017 har barnen och de boende på Nordstjärnan kunnat delta i gemensamma aktiviteter.

Dela:

Mixade mötesplatser gav gemenskap

På flera orter finns platser där skolbarn och vuxna möts för att känna delaktighet och få inflytande över sin vardag. Och allt fler kommuner ser fördelarna med mixen.

Dela:

Trots förväntan om ljusare läge: Håll igen risktagandet

Finansmarknaderna väntar sig raska räntesänkningar av såväl Riksbanken som flera andra centralbanker under de kommande två åren. Men Kommuninvests råd till Sveriges kommunsektor är detsamma som tidigare – håll huvudet kallt, utgå från de egna förutsättningarna och ta inte mer risk än ni skulle ha gjort annars.

Dela:

Redo rusta – men pengarna saknas

Sveriges kommuner vet vad som behöver göras för att deras verksamheter ska kunna fortsätta att fungera i händelse av krig. Planeringen är klar – men för att den ska omsättas i praktiken krävs stora investeringar. Och de pengarna saknas fortfarande.

Dela:

Föreningens framtid i fokus

176 olika kommuner och regioner var representerade när Kommuninvest bjöd in till de årliga medlemssamråden. Kommuninvests framtida vision, verksamhetsidé och övergripande mål stod i centrum för diskussionerna.

Dela:

Där betongen får liv

Botkyrkabyggen har nyligen blivit beviljade 3,8 miljarder kronor genom Kommuninvests erbjudande Lån för Social Hållbarhet. Det ska förstärka det allmännyttiga bolagets ständigt pågående arbete som kombinerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Dela:

”Slå vakt om strukturen”

Efter sju år i den centrala positionen som föreningsstyrelsens sekreterare tackar Ulf Bengtsson för sig och övergår till det lite lugnare livet som pensionär, om än med ett antal kvarvarande styrelseuppdrag. För Kommuninvest ser han den rakt motsatta utvecklingen – en allt viktigare roll i den svenska kommunsektorns välfärdsbygge.

Dela:

DAGS FÖR MEDLEMSSAMRÅD

Efter jul- och nyårshelgerna är det dags för årets medlemssamråd. Den här gången är det bland annat det nya arbetet med att ta fram strategi, vision och långsiktiga mål för Kommuninvest som kommer att diskuteras.

Dela:

Västernorrland ny medlem

Region Västernorrland är ny medlem i Kommuninvest, som därmed har 15 av landets totalt 21 regioner som medlemmar. Första finansieringen från Kommuninvest avser att bekosta investeringen i om- och tillbyggnad av regionens rättspsykiatriska klinik.

Dela:

”Kommande tolv månaderna blir tuffa”

Vi befinner oss i en period av nedåtgående inflation, men måste ändå räkna med att vi har ett tufft år framför oss. Men det finns utrymme i statsfinanserna för ett ökat stöd till kommuner och regioner. Det säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström. Dialog fick ett samtal med honom om ränta, inflation och konjunkturer, dagen efter att Riksbanken för första gången sedan februari 2022 beslutat att pausa räntehöjningen.

Dela:

Trenden har vänt – kommuner köper tillbaka samhällsfastigheter

Den tidigare så glödheta marknaden för samhällsfastigheter har svalnat betydligt i takt med stigande räntor. Det har också inneburit tillfällen för kommuner och regioner att köpa tillbaka tidigare sålda fastigheter från ekonomiskt pressade fastighetsbolag.

Dela:

Två utmanande år väntar kommuner och regioner

Nattsvart, halvdager eller strålande solsken? Vart är det rimligt att förvänta sig att konjunkturen tar vägen? Och hur påverkas Sveriges kommuner och regioner? Det var frågor som behandlades av Annika Winsth, chefekonom Nordea och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, på ett av Finansforums populära webbinarier.

Dela:

Dammarna räddade Åre från katastrof

I somras ledde översvämningar i Åre till stor förstörelse med bland annat bortspolade vägar och översvämmade hus. Men det hade kunnat bli mycket värre om inte kommunen flera år tidigare satt in förebyggande åtgärder.

Dela:

Lägre investeringstakt sänker skuldsättningen

Kommuninvest årliga låneskuldsrapport är klar, och visar på flera trendskiften i den svenska kommunsektorn. Lägre investeringstakt i kombination med goda resultat har fått skuldsättningsgraden att sjunka. Samtidigt ökar många kostnader dramatiskt. Det säger Erik Törnblom, tf. forskningschef på Kommuninvest.

Dela:

Stort VA-engagemang i Hylte

Sviterna efter stormen Hans aktualiserade debatten om behovet av att rusta upp landets VA-system. En undersökning bland Sveriges kommunpolitiker visar att Hylte i Hallands län har det näst största engagemanget från politikerna i VA-frågan.

Dela:

Vägledning för uppdatering av finanspolicy

Nu lanserar Kommuninvest ett rådgivningsmaterial för kommuner eller regioner som ska formulera en ny finanspolicy eller uppdatera sin befintliga. Det nya högre ränteläget har lett till ett ökat behov hos många kommuner att förnya sina finanspolicyer, berättar Maria Åström, finansrådgivare hos Kommuninvest och en av de ansvariga bakom den nya vägledningen.

Dela:

Svårt att snabbt ställa om när allmännyttans kostnader ökar

De kommunala bostadsbolagen drabbas inte bara av högre räntor utan även ökade driftskostnader. Högre hyra täcker inte upp kostnadsökningarna vilket leder till minskat resultat och att underhåll skjuts på framtiden. ”Det är framför allt våra små bolag som drabbas hårt”, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Dela:

Kommuninvest nya vd redo för framtidens utmaningar

Stigande räntor, annalkande lågkonjunktur, utbyte av Kommuninvests viktigaste affärssystem och anpassning till den nya EU-taxonomin för hållbara investeringar. Det är många utmaningar som Kommuninvest nya vd Katarina Ljungqvist har att ta sig an.

– Det som är utmanande ger också energi. Nu är det bara att kavla upp ärmarna, säger hon.

Dela:

Gröna lån ger stora klimatvinster

Sedan starten 2015 har efterfrågan på Kommuninvests Gröna lån växt stadigt. Vid utgången av 2022 hade lån till 541 gröna investeringsprojekt beviljats – satsningar som sammanlagt resulterar i över 700 000 ton minskade utsläpp av koldioxid årligen.

Dela:

Linda Frohm och Erik Langby tar över ordförandeklubborna

Vid föreningsstämman i mars tog två politiska veteraner över de två ordförandeposterna i Kommuninvest. Linda Frohm, moderat region- och kommunpolitiker från Norrbotten, valdes till ny ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening. Erik Langby, moderat kommunpolitiker i Sigtuna – tidigare mångårigt kommunalråd i Nacka – utsågs till ny ordförande i kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB.

Dela:

Kommunerna bra på innovation – men dåliga på att sprida resultaten

Det är bra att kommunsverige satsar på innovation. Men arbetet behöver förbättras så att goda innovationer får bättre spridning i landet, medan verkningslösa eller kontraproduktiva innovationer hålls tillbaka. Det är slutsatser i en ny forskningsöversikt som finansierats av Kommuninvest.

Dela:

Grönt ljus för Gröna Lån i Falköping

I Falköping har man verkligen sett värdet av Kommuninvests Gröna lån – inte minst för att tydligt visa och bevisa kommunens höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet.

Dela:

Framtid i fokus

Nya civilministern Erik Slottner och hans departement följer de svenska kommunernas situation noga. För närvarande planeras inget ytterligare stöd, men civilministern håller dörren öppen för möjligheten för nya insatser om det ekonomiska läget skulle förvärras.

Dela:

Med utblick mot omvärlden

När Göran Färm lämnar ordförandeklubban i Kommuninvests föreningsstyrelse vidare vid föreningsstämman i vår, kan han se tillbaka på åtta händelserika år. Under hans tid som ordförande har antalet medlemmar växt stadigt, samtidigt som verksamheten expanderat oavbrutet. Men det har inte saknats besvärliga utmaningar att hantera.

Dela:

Kärvare tider i fokus på medlemssamråden

Totalt 360 förtroendevalda och tjänstepersoner deltog i årets medlemssamråd, som den här gången hölls både fysiskt på fyra platser och fyra digitala tillfällen. Den ekonomiska utvecklingen och framtidsutsikterna för kommuner och regioner stod i centrum för diskussionen på samrådsmötena.

Dela:

Social satsning lyfter Höjden

Med Kommuninvests Lån för Social Hållbarhet rustar Tanum Bostäder upp och förnyar ett helt bostadsområde i Tanumshede. Satsningen innebär ett stort lyft för både den inre och yttre boendemiljön, men har också gett goda lärdomar om hur dialogen med hyresgästerna kan utvecklas och förbättras.

Dela:

”Vi räknar med röda siffror hos en del”

Högre räntor i kombination med allt dyrare byggkostnader leder till att många nya bostadsprojekt läggs i malpåse. Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, tror att byggandet minskar med 50 procent och han räknar med att en del medlemsföretag kommer gå med underskott.

Dela:

SÄKERHET PÅ KARTAN

Ukrainakriget har fört upp cybersäkerhet mycket högre på agendan, och mycket händer när det gäller cybersäkerhet också i det finansiella systemet. Bland annat som ett led i att återuppbygga totalförsvaret.

Dela: